Κλασική μορφή

Τυπικό PDF

eLeaflet™

Διαθέσιμο σε κάθε συσκευή

Πολυμεσικό και διαδραστικό

Πλούσιες πληροφορίες

Κοινωνικό και ηλεκτρονικό εμπόριο

Επιλέξτε τη λύση που σας ταιριάζει

Βασικό φυλλάδιο

  • Επικοινωνήστε μαζί μας
  • Απεριόριστα προϊόντα
  • Τυπικό PDF
Επικοινωνήστε μαζί μας

eLeaflet™

  • Επικοινωνήστε μαζί μας
  • Ψηφιακές φόρμες
  • Υποστήριξη πολυμέσων
Επικοινωνήστε μαζί μας

eLeaflet™ Plus

  • Επικοινωνήστε μαζί μας
  • Υπηρεσίες μάρκετινγκ
  • Ασφαλείς λειτουργίες περιεχομένου
Επικοινωνήστε μαζί μας

Plans details

Features Basic leaflet eLeaflet™ eLeaflet™ Plus
DYNAMIC FILE FORMAT
A new HTML5 based format specifically designed for digital, mobile and healthcare

Optimized for web and mobile
No (PDF) Yes (eLeaflet) Yes (eLeaflet)
MULTI PLATFORM
Available on web and mobile platforms

Access from web and mobile app.
Yes Yes Yes
WORLDWIDE DISTRIBUTION
Over 40 countries currently supported

Reach your customers everywhere
Yes Yes Yes
MULTI LANGUAGE
Over 36 languages supported

Speak your users' language
Yes Yes Yes
BARCODE SEARCH
Allow search by barcode number on supported mobile devices

On mobile app.
Yes Yes Yes
MULTIMEDIA SUPPORT
Images, sound, video

Images, sound, video
No Yes (limited to 1 video) Yes (unlimited)
FULL BRANDING
Make sure your users see your brand

logos, color, fonts, package picture
No Yes Yes
SEO OPTIMIZED
SEO-ready

Improved indexing on search engines
No Yes Yes
PRODUCT UPDATES
Product and documents updates are always possible, either via our website or through our customer service via email or skype

Update product details and documents
Yes (web) Yes (Customer Care) Yes (Customer Care)
SOCIAL FEATURES
Support for social recommendation directly in the leaflet

Connect to your social pages
No Yes Yes
“BUY IT NOW” BUTTON
Direct link to any eCommerce site

Link to your eCommerce site
No Yes Yes
DYNAMIC CONTENT VERIFICATION
Extra security with real time content check

Digital signature and content check
No No Yes
PATIENT TEMPLATES
Get your users engaged: educational content, dosage, calculators, faq, contact form

Educational content, dosage helpers
No No Yes
PROFESSIONALS TEMPLATES
Get professionals engaged: clinical studies, therapy guidelines, dosage calculators

Adverse Reaction, surveys, dosage calculators
No No Yes
MARKETING UP-SELL
Company information, market availability, promotions, discounts

Company information, market availability
No No Yes
MARKETING CROSS-SELL
Testimonials, other products

Testimonials, other products
No No Yes
INTERACTIVE TEMPLATES
Ask a question, adverse reactions form, customer satisfactioon

Ask a question, adverse reactions
No No Yes
Pricing
Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας